Chogyal Rinpoche urodził się w 1985 roku w Tybecie. Gdy miał rok, Sakya Trizin Rinpocze powiedział jego ojcu, o wyjątkowych właściwościach i zdolnościach jego syna. W dzieciństwie zdumiewał rodziców medytując godzinami. W wieku lat 5 rozpoczął edukację w klasztorze w Rumteku – założonym przez XVI Karmapę Rangdziuk Rigpe Dordże, usytuowanym głęboko w indyjskiej dżungli. Najmłodszy wśród 300 mnichów i 20 inkarnowanych lamów, 10 lat praktykował Wadźrajanę, wstając dzień w dzień o 3 rano. Po otrzymaniu listu od Jego Świątobliwości XVII Karmapy Trinleja Thaje Dordże, Rinpoche rozpoczął studia w Dzongsar Buddhist Institute i Shri Divakar Buddhist Institute w Kalingpongu. W lutym 2010 otrzymał tytuł Khenpo, a studia rozbudziły w nim dodatkowo zainteresowanie filozofią. Po zakończeniu monastycznej edukacji postanowił poszerzyć swoje rozumienie duchowości i zaczął zgłębiać buddyjską filozofię. Karmapa uznał Chogyala Rinpoche za wcielenie Gacha Gomchen, mistrza medytacji z Churpu Gompa – z okolic Lhasy. Gacha Gomchen nauczał na przełomie XIV-XV wieku wraz z IV-tym Karmapą, Rolpe Dorje.
W trakcie nauki w Kalingpongu pochłonęła go działalność charytatywna. Zaczął docierać do nie-buddyjskich społeczności. W lokalnej szkole dla niewidomych rozwijał edukację muzyczną i pomagał dzieciom ze slumsów, które również mogły uczyć się grania na skrzypcach. Kalingpong Music Insitute pracuje do dzisiaj i rozrasta się w dużą charytatywną instytucję. W pewnym momencie życia, Chogyal Rinpoche zdecydował się udać w duchową podróż, na sposób który praktykują jogini od V wieku. Praktyka ta przyniosła mu nowe spojrzenie na naturę inkarnacji.
Od 2014 prowadzi Fundację BIA – Bodhisattva In Action. Fundacja, kieruje się motywacją współczucia, tradycyjnie przynależną bodhisattwom, i angażuje, inspiruje oraz kieruje wieloma projektami m.in. pomaga ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu czy osieroconym dzieciom z HIV.