19 marca 2016 roku otrzymaliśmy od naszego nauczyciela Beru Khyentse Rinpocze list oznajmiający jego chęć ponownego odwiedzenia Polski po ponad 20 latach. Było to efektem wieloletnich rozmów z Rinpocze i jego silnego związku z Polską. Zelektryzowani tą niezwykłą wiadomością, w przyspieszonym tempie tworzyliśmy zręby sangi Beru Khyentse w Polsce. Okazało się, że w Polsce mieszka wielu uczniów Rinpocze, osób, które otrzymały od niego inicjacje lub poznały go podczas podróży do Indii i Nepalu. Są też tacy, którzy pamiętają jego trzy poprzednie wizyty w latach 80- i 90-tych. Wszystkich, którzy czują związek z Rinpocze i chcieli pomóc w organizacji jego wrześniowej wizyty – zaprosiliśmy do pomocy. Powstała Fundacja Rime. Jej zadaniem jest propagowanie tradycji Karma Kagyu poprzez tłumaczenie i edycję tekstów, książek i wykładów. Powstał Ośrodek Khyenkong Karma Kagyu Polska.
Beru Khyentse Rinpocze nadał oficjalną nazwę Ośrodkowi, obejmując wraz z Dziamgonem Kongtrulem Rinpocze patronat nad nim.
Nazwa Khyenkong jest połączeniem Khyen od Khyentse i Kong od Kongtrul (Dziamgon Kongtrul Rinpocze). W tym roku będziemy gościć kolejnych Nauczycieli, odbędzie się 7 kursów. Ośrodek mieści się w dużym domu w Wesołej, gdzie odbywają się regularne wykłady i zajęcia. Odbywają się regularne medytacje: we wtorki i czwartki o 19
:00, w soboty o 16:00.

Naszą misją jest rozprzestrzenianie przekazu linii Karma Kagyu, Nauk przekazywanych w autentycznej postaci i pracy w polu mocy XVII Karmapy Thaje Dorje. Tworzymy żywe miejsce spotkań, medytacji i dyskusji dzięki częstym wizytom Lamów, Rinpoche i Khenpo, którzy będą mogli podzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem medytacyjnym. 
Organizujemy nie tylko wykłady i inicjacje, ale także spotkania medytacyjne i zamknięte retrity tematyczne. Wydawnictwo Fundacji Rime na nowo tłumaczy książki i teksty pobrane bezpośrednio z biblioteki Karmapy w KIBI, a Rime Publishing wydaje je tak, jak Mahamudrę IX Karmapy z komentarzami Beru Khyentse Rinpoche.
Chcemy Ci zadać kilka pytań:  https://goo.gl/forms/HkmRZiMzaD6jz9AP2  Odpowiedz na nie proszę.  🙂
Pytania są skierowane do osób, które chciałyby zaangażować się w tworzenie ośrodka Khyenkong Karma Kagyu Poland.
Beru Khyentse Rinpocze zasugerował, abyśmy tworzyli to miejsce niedaleko Warszawy, gdzie wszystkie powyżej opisane działania mogłyby się wydarzać. Zadając pytania chcemy dowiedzieć się w jakim zakresie chciałabyś/chciałbyś w tym uczestniczyć. W każdym przypadku prosimy Cię o sugestie czego oczekujesz od takiego ośrodka, jakich Nauczycieli chciałabyś/chciałbyś tam spotkać i jakie tematy kursów byłyby dla Ciebie interesujące. Nasz adres mailowy:  sangha@beru.khyentse.pl