Lama Walii praktykowała w odosobnieniu przez 15 lat pod  kierunkiem wielkiego mistrza Gendyna Rinpocze. W 1986 roku Gendyn Rinpocze powierzył Jej  obowiązki Lamy i od tego czasu wspiera ona praktykujących na odosobnieniach. W 1996 powstał świecki ośrodek odosobnieniowy w Dordogne we Francji, zainicjowany przez Gendyna Rinpocze.
Lama Walli jest współodpowiedzialna za funkcjonowanie ośrodka i pomaga praktykującym na ich ścieżce rozwoju głównie w ramach dłuższych i krótszych indywidualnych odosobnień oraz w tradycyjnych trzyletnich odosobnieniach.
Jej mąż, Chris Sander praktykuje pod kierunkiem Lamy Walli od 2001 roku, jest nauczycielem w Dhagpo Mandala. Szamar Rinpocze wyznaczył go jako instruktora Dharmy w ośrodkach organizacji Bodhi Path. Lama Walli i Chris połowę roku poświęcają własnej praktyce pozostając na ścisłym odosobnieniu, w pozostałym czasie prowadzą kursy odosobnieniowe w europejskich ośrodkach linii Karma Kagyu będących pod zwierzchnictwem XVII Karmapy Trinleja Thaje Dordże oraz Szamara Rinpocze.