Lama Walli & Lama Chris. Retrit Shine 19-21.05.2018

„Pozwól, aby twój umysł spoczął w naturalnym stanie – rozluźnionym i otwartym. Wtedy po prostu obserwuj ruch myśli i utrzymuj zrelaksowany umysł.” Gendyn Rinpocze
Tybetański termin „shine”, który jest zwykle tłumaczony jako spokój umysłu, oznacza pozostawanie w nierozproszonym stanie, tu i teraz, bez podążania za tym, co pojawi się w umyśle. Tak zdefiniowana uważność jest podstawą we wszystkich aspektach praktyki buddyjskiej, ma więc kluczowe znaczenie dla każdego praktykującego.
Podczas pierwszego kursu Lamy Walli w Ośrodku Khyenkong Karma Kagyu w Warszawie, przedstawimy wszystkie niezbędne elementy do rozwijania tej praktyki. Wyjaśnione będą zasady i warunki właściwej medytacji Shine – prawidłowej postawy ciała, kluczowe punkty pracy z umysłem, stosowanie różnych metod Shine oraz praca z przeszkodami, które mogą pojawić się podczas medytacji.
Podczas odosobnienia sesje medytacyjne będą naprzemienne z sesjami nauczania. Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski. Ze względu na charakter kursu odosobnieniowego bardzo prosimy wszystkich uczestników, aby pozostali przez cały czas trwania kursu na miejscu, poza zasięgiem internetu. Wizyty w trakcie trwania kursu odosobnieniowego nie będą możliwe. Wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć w całym kursie, a chcieliby poznać Lamę Walli i Lamę Chrisa, serdecznie zapraszamy na wykład otwarty: „Shine & Lhaktong” w dniu 18.05.2017 o 19:30.
Info o kursie
Rezerwuj