Lodro Rinpocze urodził się w Gha, w prowincji Dhokham w Tybecie. Od najmłodszych lat miał jasną wizję i niezachwiane zaufanie do Dharmy. Instynkt wynikający z wielu wcześniejszych egzystencji kierował jego umysł ku miłości i współczuciu dla wszystkich żywych istot. Dzięki temu miał okazję pobierać nauki u zaawansowanych duchowo Lamów i zyskał szybko okazje studiów nad Dharmą Buddy. Odbył pielgrzymkę i medytował w wielu świętych miejscach Tybetu. Podczas tych podróży odkrył że klasztor, w których nauczali Marpa, Milarepa i Thakpo jest w ruinie, a święte teksty niszczeją. Od tamtego momentu postanowił sprawować pieczę nad naukami linii Karma Kagyu. Lodro Rinpoche znany jest dziś ze swojego wysiłku na rzecz przywracania zagubionych nauk i zachowywania istniejących oraz pełnej ich digitalizacji. Bierze udział również w przedsięwzięciach humanitarnych. Piastował także funkcje Generalnego Sekretarza Jego Świątobliwości Karmapy Trinleja Thaje Dordże.