Nedo Rinpoche urodził się w 1962 roku w Indiach. W wieku 10 lat został rozpoznany przez XVI Karmapę jako szósta inkarnacja z należącej do Karma Kagyu linii Nedo Kulha, związanej z VI Szamarpą. Nedo Rinpocze do 18 roku życia uczył się w Rumteku pod okiem XVI Gyalła Karmapy, który później wysłał Rinpocze do Klasztoru Lhadak. Tam z kolei otrzymał wiele nauk i przekazów od Tsurpu Dupon Deczen Rinpocze, a także sam zaczął dawać nauki i inicjacje. Oprócz XVI Karmapy jego nauczycielami byli Dilgo Khyentse Rinpocze, Riła Saldziay Rinpocze, Urgyen Tulku i Boukar Rinpocze.

W wieku 22 lat powrócił do Rumteku na 3-letnie odosobnienie. Praktykował tantrę w przekazie Marpy, Sześć Jog Naropy i Mahamudrę, otrzymał wiele zwyczajnych i nadzwyczajnych inicjacji i ustnych przekazów i wiele z nich urzeczywistnił.

Gdy miał 25 lat czterech dzierżawców linii przekazu ustanowili go Wadżra Mistrzem klasztoru w Rumteku.

Do dzisiejszego dnia opiekuje się klasztorem w Kham w Tybecie oraz udziela inicjacji i zaawansowanych nauk studentom oraz mnichom, którymi opiekował się Shamar Rinpoche. Jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie aktywności podejmowane w Sikkim w imieniu linii Karma Kagyu i XVII Gyalła Karmapy Thaje Dordże.