Lama Walli & Lama Chris – retreat shine 19-21.05.2018

420,00 

Info o kursie

Retrit ma charakter zamknięty. Przez 72 godziny nie wychodzimy z Ośrodka poza spacerem do lasu, nocujemy w Ośrodku. Poza sytuacjami alarmowymi pozostajemy offline, nie używając internetu i telefonu. Na terenie Ośrodka obowiązywać będzie cisza. Ośrodek nie przyjmuje w tym czasie gości.

3 w magazynie

Opis

[en.below]

„Pozwól, aby twój umysł spoczął w naturalnym stanie – rozluźnionym i otwartym. Wtedy po prostu obserwuj ruch myśli i utrzymuj zrelaksowany umysł.” Gendyn Rinpocze

Tybetański termin „shine”, który jest zwykle tłumaczony jako spokój umysłu, oznacza pozostawanie w nierozproszonym stanie, tu i teraz, bez podążania za tym, co pojawi się w umyśle. Tak zdefiniowana uważność jest podstawą we wszystkich aspektach praktyki buddyjskiej, ma więc kluczowe znaczenie dla każdego praktykującego.

Podczas pierwszego kursu Lamy Walli w Ośrodku Khyenkong Tharjay w Warszawie, przedstawimy wszystkie niezbędne elementy do rozwijania tej praktyki. Wyjaśnione będą zasady i warunki właściwej medytacji Shine – prawidłowej postawy ciała, kluczowe punkty pracy z umysłem, stosowanie różnych metod Shine oraz praca z przeszkodami, które mogą pojawić się podczas medytacji.
Podczas odosobnienia sesje medytacyjne będą naprzemienne z sesjami nauczania. Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski. Ze względu na charakter kursu odosobnieniowego bardzo prosimy wszystkich uczestników, aby pozostali przez cały czas trwania kursu na miejscu, poza zasięgiem internetu.
Wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć w całym kursie, a chcieliby poznać lamę Walli i Lamę Chrisa, serdecznie zapraszamy na wykład otwarty: „Shine & Lhaktong” w dniu 18.05.2017 o 19:30. Ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację. Wizyty w trakcie trwania kursu odosobnieniowego nie będą możliwe.
Kurs rozpoczyna się wcześnie rano w dniu 19 maja. Należy przyjechać do Ośrodka do 21:00 dnia 18 maja.
Darowizna z tytułu udziału w kursie zawiera noclegi. Wyżywienie opłacamy na miejscu.
https://lama-walli-and-chris.org

Informacje o Lamie Walli i Lamie Chrisie.
Lama Walli praktykowała przez 15 lat na odosobnieniu pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Gendyna Rinpoche. W 1986 roku Gendyn Rinpoche powierzył jej obowiązki Lamy i od tego czasu towarzyszy ona studentom, którzy praktykują na odosobnieniach. W 1996 roku Gendyn Rinpoche zainicjował powstanie ośrodka odosobnieniowego dla osób świeckich w Dordogne we Francji, w którym udzielał wskazówek. Lama Walli asystuje na ścieżce rozwoju w ośrodku, zarówno w zakresie krótkich i dłuższych indywidualnych odosobnień jak rownież odosobnienień 3 letnich. Jej mąż, Lama Chris od 2001 roku praktykuje pod jej opieką, na odosobnieniach, jest też nauczycielem w Dhagpo Mandala. Szamar Rinpoche, również wyznaczył go na instruktora w ośrodkach Bodhi Path. Każdego roku oboje spędzają 6 miesięcy na odosobnieniu medytacyjnym, resztę czasu poświęcając na prowadzenie kursów w różnych ośrodkach europejskich linii Karma Kagyu pod patronatem XVII Karmapy Trinleya Thaye Dorje i Szamara Rinpoche.

—————

„Let your mind be in its natural state which is loose and uncontrived. Then just look at the movement of the thoughts and remain in a relaxed way. This is the way to attain stability.“ Gendün Rinpoche

The Tibetan term „Shiné“, which is generally translated as mental calm means to let the mind be undistracted in the present moment without grasping at whatever arises. This foundation of mindfulness is needed for all aspects of Buddhist practice and is therefore of vital importance for every practitioner on the path.
During this first course in Warsaw we will introduce all the necessary elements for developing this practice. This includes the causes and conditions for successful Shiné meditation, the correct body posture, key points for the mind, how to use different methods as well as how to overcome hindrances.
Information about general rules of retreat:
Formal meditation sessions will alternate with instructions on meditation. The course will be held in English with translation into Polish. Since it is a retreat course, we are asking all participants to stay at the place during the course and enjoy a few days being offline.
In this case please inform us beforehand of your come due to organizational reasons. It is not possible to come by during the retreat.
For those of you who cannot participate in the entire course, but would like to get to know Lama Walli and Lama Chris you are welcome to come to the open lecture on Friday 18.05. at 7:30 p.m.
The course starts early in the morning on May 19. You must come to the Center before 9 p.m. on May 18.
The donation for the course includes accommodation. Payment for food on site.
https://lama-walli-and-chris.org

General information about Lama Walli and Chris (quotation from website http://lama-walli-and-chris.org/) .
Lama Walli has practiced for fifteen years in retreat under the guidance of the great master Gendün Rinpoche. In 1986 he entrusted her with the responsibilities of a lama and since that time she has accompanied students who practice in retreat. In 1996 Gendün Rinpoche initiated a retreat center for lay people in the Dordogne, France and she takes part in its guidance. At the centre she assists practitioners in their development, mainly within a framework of shorter and longer individual practice periods or in Three Year Retreats.
Her husband Chris Sander is practicing under her guidance in retreat since 2001 and is himself a teacher in the Dhagpo Mandala. Shamar Rinpoche also appointed him as a Dharma instructor for his Bodhi Path organization.
A good half of the year they still devote themselves to meditation practice in retreat while the rest of their time they are holding retreat courses at various European centers of the Karma Kagyu Lineage that are under the authority of the 17th Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje and Shamar Rinpoche.