“Ścieżka do przebudzenia” – XIV Szamarpa Mipham Czieki Lodro

28,00 

Siedmiopunktowy trening umysłu prowadzący do oświeconego i szczęśliwego życia

29 w magazynie

Opis

List od XVII Karmapy Thaje Dordże:

New Delhi, lipiec 2017 r.

“Ścieżka do przebudzenia” – komentarz do praktyki znanej jako trening umysłu (lodziong), napisany przez mojego świętej pamięci nauczyciela Jego Świątobliwość XIV Kunziga Szamara Rinpocze, przyniósł pożytek niezliczonej liczbie uczniów.

Cieszę się, że tak drogocenne nauki stają się teraz coraz szerzej dostępne w wielu językach.

Przekazanie cennych nauk Dharmy Buddy w różnych językach innych kultur stanowi jednocześnie zawsze ogromne wyzwanie. Dlatego my – zarówno czytelnicy jak i praktykujący – musimy zrozumieć, że praca nad przekładem wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.

Składam wyrazy uznania dla szczodrego wkładu tłumacza oraz wyrażam życzenia, aby ta praca przyniosła pożytek niezliczonym istotom.

Z najlepszymi życzeniami,

Karmapa Trinlej Thaje Dordże

Od Autora:

Przedstawiona w niniejszej książce praktyka treningu umysłu jest łatwa do przyswojenia i użyteczna w każdej sytuacji. Zawiera wszelkie wskazówki potrzebne do medytacji. Trening umysłu, lodziong, jest wszechstronną praktyką odpowiednią dla wszystkich uczniów. Obejmuje pełną ścieżkę i nie zależy od tła kulturowego, w którym wyrastaliśmy, ani od przynależności religijnej. Pilne praktykowanie ćwiczeń wystarcza, aby pokonać całą ścieżkę aż do przebudzenia.

Moim celem jest wspieranie tej efektywnej, przemieniającej umysł praktyki, która jest niezależna od podziałów religijnych. Uznaję ten tekst za całkowicie zgodny z bez-stronnym duchem rime.

Współcześnie buddyzm tybetański zapuścił silne korzenie poza Tybetem i nie ma już pożytku z utrzymywania sztywnych podziałów na szkoły, co było charakterystyczne dla buddyzmu w Tybecie. Tybetańczycy mogą odnieść duchową korzyść, stając się mniej przywiązani religijnie, a nie- Tybetańczykom podziały tego rodzaju nie są do niczego potrzebne.

XIV Szamarpa Mipham Czieki Lodro (1952–2014) w wieku czterech lat został rozpoznany przez XVI Karmapę jako czternaste wcielenie w linii Szamarpów – lamów, którzy od XIII wieku tradycyjnie zajmowali najwyższą po Karmapie pozycję w hierarchii szkoły karma kagju. XIV Szamarpa przez wiele lat był jednym z najbliższych uczniów XVI Karmapy, któremu wiernie towarzyszył również na uchodźstwie w Indiach. Po śmierci XVI Karmapy w 1981 roku Szamar Rinpocze kontynuował projekty rozpoczęte przez swojego mistrza, m.in. zakładając w New Delhi uczelnię buddyjską Karmapa International Buddhist Institute. W 1994 roku XIV Szamarpa odnalazł i rozpoznał siedemnastą inkarnację Karmapy – Trinleja Thaje Dordże. Wiele też podróżował po Azji, Ameryce i Europie, gdzie założył liczne ośrodki medytacyjne, działające w ramach międzynarodowej organizacji Bodhi Path. Był jednym z najbardziej znaczących mistrzów buddyjskich naszych czasów i jako indywidualista umiejętnie łączył tybetańską tradycję z wyzwaniami współczesnego świata.

SPIS TREŚCI

WSTĘP TŁUMACZA
NOTA O TRANSLITERACJI
WPROWADZENIE DO NAUK BUDDY
WPROWADZENIE DO TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO PRZEDMOWA DO TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO
POLSKIE TŁUMACZENIE TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO
POKŁON WOBEC WIELKIEGO WSPÓŁCZUJĄCEGO
PUNKT 1: Przedstawienie nauk wstępnych
PUNKT 2: Kluczowe instrukcje w treningu dwóch bodhiczitt
PUNKT 3: Przekształcenie niesprzyjających okoliczności…
PUNKT 4: Zastosuj trening umysłu w tym życiu
PUNKT 5: Miara treningu umysłu
PUNKT 6: Zobowiązania dotyczące ćwiczenia umysłu PUNKT 7: Wskazówki do treningu umysłu PODSUMOWANIE
UWAGI KOŃCOWE
GLOSARIUSZ
BIBLIOGRAFIA