Sabchu Rinpoche urodził się w Nepalu, w 1983 roku, Roku Wodnej Świni.

Oficjalnie rozpoznany zostal podczas inicjacji Tersar, udzielanej w Nagi Gompa przez nieżyjącego już Tulku Urgyen Rinpoche, przez 14 Shamara, jako 5-te wcielenie Sabchu Rinpoche. Młody Sabchu Rinpoche został przedstawiony wszystkim, którzy byli obecni na inicjacji, w tym czterem regentom oraz wielu innym ważnym postaciom linii Karma Kagyu. Formalna intronizacja odbyła się dwukrotnie, najpierw w Rumteku, a następnie w klasztorze Swayambhu. Młody Tulku przeniósł się do klasztoru Swayambhu w wieku sześciu lat i rozpoczął naukę języka tybetańskiego oraz podstawowych praktyk linii Karma Kamtsang. Otrzymał wiele inicjacji, czytanych transmisji i instrukcji od największych mistrzów czasu, począwszy od Tulku Urgyen Rinpoche, przez Dilgo Khyentse, Tenga Rinpoche, Nyenpa Rinpoche, Thrangu Rinpoche, Pénor Rinpoche, Sakya Trizin, Luding Khenchena Rinpoche po Shamara Rinpoche.

Otrzymał też wiele praktycznych wskazówek od różnych wysoko wykwalifikowanych mistrzów medytacji. Studiował pisma i traktaty filozoficzne pod kierownictwem Khenpo Shenpen, a później Karmapy Trinley Thaye Dorje oraz Khenpo Chödrak Rinpoche w KIBI w New Delhi.

Rok spędził praktykujac Chöd w Pharping. W wieku osiemnastu lat zaczął tradycyjne trzyletnie odosobnienie w Pharping, pod kierunkiem Maniwa Shyerab Gyaltsen Rinpoche, jednego z największych i najbardziej wykwalifikowanych mistrzów medytacji chwili obecnej. Tam Sabchu Rinpoche otrzymał wszystkie transmisje Karma Kamtsang tradycyjnie przekazywane na odosobnieniach.

Po zakończeniu zaczął podróżować i uczyć w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zachodnich.

Rinpoche zauważył ogromna siłę kryjącą się w wirtualnym przekazie medialnym. Widząc film jako współczesny środek pomocniczy w kontemplacji postanowił studiować filmoznawstwo i zdobył stopień licencjata w na kierunku Film i Media Production. Sabchu Rinpoche tłumaczy z języka angielskiego, tybetańskiego, hindi i nepalskiego. Dziś, jego działalność skupia się głównie na Nepalu, gdzie nadzoruje Klasztor Swayambhu oraz na Zachodzie, gdzie naucza Dharmy.