Urodził się w 1960 roku w Dolpo, na granicy Nepalu i Tybetu. W wieku 2 lat został uznany za inkarnację Wielkiego Jogina Shangpa Rinpocze, który był uczniem Jego Świątobliwości 15-tego Gyalła Karmapy, Khacziaba Dordże.

W wieku lat 11 zaczął wieść klasztorne życie w Pokarze. Tak też podczas wizyty w klasztorze, XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże, rozpoznał w nim przyszłego, wielkiego propagatora Dharmy, niosącego pożytek wszystkim istotom żywym. Intensywnie studiował sztukę antycznych rytuałów i święte teksty buddyjskie aż w wieku 16 lat znalazł się w Waranasi, gdzie oddał się dalszym studiom nad buddyjską filozofią, historia, literaturą, poezją i sanskrytem. Brał udział w wielu kursach, naukach i inicjacjach prowadzonych przez takich nauczycieli jak: XVI Karmapa, Shamar Rinpocze, Urdzien Tulku Rinpocze, Trulshing Rinpocze, Czogye Tri Rinpocze, Tenga Rinpocze, Khunu Rinpocze, Khenpo Richen, Dupsing Rinpocze, Czoje Lama Sherab Gyaltsen Rinpocze i wielu innych.

W niedługim czasie potem stał się opatem klasztoru Dziangczub Czoeling w Pokharze i od przeszło 20 lat działa na jego rzecz. Podejmuje również działania charytatywne, a prowadzoną przez niego Shangpa Foundation chętnie wspierana nepalski rząd. Wyznaczony został również przez Shamara Rinpocze na  duchowego opiekuna Karma Kagyu Buddhist Centre w Singapurze.

I-szy Shangpa Rinpocze wybudował wiele stup i klasztorów w królestwie Mustang (Królestwo Lo, część nepalskich Himalajów). Dzięki pomocy Królestwa i oddanym uczniom pierwszej inkarnacji II-mu Shangpa Rinpoche udało się zbudować żeński klasztor Tharpa Czoeling, a także klasztor Drugbyud w Lumbini.

Rinpocze chcąc pracować na rzecz niezliczonej ilości istot podróżuje po świecie docierając z naukami Dharmy do wielu uczniów poszerza świadomość pożytków jakie płyną z praktykowania buddyjskiej Ścieżki.