Tulku Tseyang Rinpoche był wielkim mahasiddhą, sławnym w Tybecie i Nepalu jako Do-Ngag Norbu – Najcenniejszy Klejnot Sutr i Tantr. Jego drugą inkarnacją był Arjo Tulku znany z oddania aktywnościom wyznaczonym przez poprzednika. Trzeci Tulku Tseyang Rinpoche urodził się w 1911 roku, a jego narodzinom towarzyszyła tęcza rozpościerająca się na czystym niebie. Jako 5-latek został rozpoznany przez Jego Świątobliwość 15-ego Gyalwang Karmapę. W bardzo krótkim czasie posiadł kompletną wiedzę na temat sutr i tantr a także otrzymał pełne instrukcje w zakresie Zogchen i innych świętych nauk. W wieku lat 17 podjął się rygorystycznej medytacji w samotności, odmawiając nawet zmiany ubrania. Nieprzerwane medytowanie w jaskiniach, życie pełne wyrzeczenia i prostoty sprawiły, że wielu ludzi zaczęło uważać go za drugie wcielenie Milarepy. Obecny Tulku Tseyang Rinpoche jest czwartą inkarnacją. Gdy miał trzy lata, przywieziony przez rodziców do klasztoru Tekyem, który został zniszczony przez ludzi z prowincji Dolpo, rozpłakał się na widok zniszczeń i odnalazł fragment ubrania, który używany był przez jego poprzednią inkarnację podczas medytacji. Rozpoznany przez Shamara Rinpoche otrzymał imię Karma Lungthok Tenpai Nyima. Intronizacja miała miejsce podczas Kagyu Monlam w Bodh Gaya 25 grudnia 1996 roku, w obecności Jego Świątobliwości 17-ego Karmapy Thaye Dorje i Shamara Rinpoche. Obecnie Rinpoche rezyduje w klasztorze Jangchub Choeling w nepalskiej Pokharze.