Tulku Tseyang Rinpoche 01-05.08.2018

1 and 2 August – two days  course in friends house (lecture have place in Stare Chrusty 15 A,  by Łódź)
1.08 – lecture „Bodhisattva way of life” on the end Bodhisattva promise / „Droga Bodhisattwy – wyjaśnienia oraz złożenie Przyrzeczenia Bodhisattwy”
2.08 – „First step for Vajrayana practitioner – purification” and explanations to first two parts of Nyndro practices /Pierwszy krok dla praktykującego Wadżrajanę – oczyszczenie” oraz wyjaśnienia do pierwszych dwóch części praktyk Nyndro.
 
Program in Khyenkong Karma Kagyu Center (Warszawa – Wesoła, Street Żeromskiego 24):
 
3.08 –  Lecture „ Loving kindness & compassion”  / „Kochająca dobroć i współczucie”
4.08 – Explanations to Chöd Milam Lungtem practice /  wyjascienia do praktyki Chöd Milam Lungtem
5.08 – Life of Milarepa and explanatopns to Milarepa Guru yoga with Tsok / Historia życia Milarepy oraz wyjaśnienia do gurujogi Guru Milarepy i praktyka z tsokiem.
Rezerwuj